Delårsrapport Januari - Juni 1999

1999-08-23

• Dahl utköpt från börsen, ägs till 49%
• Innehavet i Prifast avyttrat.
• Meto, Capona och Telelogic börsnoterade.
• Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till 1.103 (795) Mkr.
• Substansvärdet uppgick till 101 kr/aktie 1999-06-30, en ökning med
20 % från årsskiftet.
• Substansvärdet uppgick till 104kr/aktie 1999-08-20, en ökning
med 24% från årsskiftet