Urban Jansson lämnar Ratos

1998-05-28

För några dagar sedan meddelade jag styrelsens ordförande Sven Söderberg att jag beslutat mig för att lämna Ratos. Överenskommelse har träffats att jag kvarstår tills ny VD utsetts.

Jag väljer att avgå därför jag ser det som ohållbart att jag och huvudägarens främste företrädare i styrelsen, ordförande Sven Söderberg, har olikartad syn och inställning till Ratos inlösenprogram. För mig är inlösenprogrammet en av grundstenarna i strategin för att skapa aktieägarvärde för Ratos aktieägare. Att ej med full kraft kunna fullfölja den inriktningen, är tillräckligt skäl för mig att avgå.

Urban Jansson
VD Förvaltnings AB Ratos (publ)