SENASTE AVSTÄMNINGSPERIODEN SLUT - INGEN INLÖSEN

1998-11-13

· Avstämningskursen uppgick till 68,11 kr och genomsnittligt substansvärde till 80,10 kr.

· Beräknad substansrabatt 15 procent, dvs lägre än 18 procent, vilket är den gräns som utlöser inlösen-förfarande.
Den av Stockholms Fondbörs beräknade genomsnittliga aktiekursen för Ratos B-aktie uppgick under den avstämningsperiod som följde på den senaste delårsrapporten, 30 oktober 1998 t o m 12 november 1998, till 68,11 kr. Det genomsnittliga substansvärdet under perioden uppgick till 80,10 kr. Den genomsnittliga börskursen, 68,11 kr, är därmed högre än 82 procent av det genomsnittliga substansvärdet, 65,68 kr, som Ratos styrelse uppsatt som gräns för att utlösa ett inlösenförfarande. Det innebär att den genomsnittliga substans-rabatten är 15 procent, dvs lägre än 18 procent. Därför kommer Ratos styrelse inte att framlägga förslag om inlösen.