Ratos substansvärde - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-16 11:58 RATOS B 33,42 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-06

Substansvärde per 98-07-03 107 kr/aktie