MENY
Meny
Aktien 2019-02-15 17:29 RATOS B 19,87 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-06

Substansvärde per 98-07-03 107 kr/aktie