MENY
Meny
Aktien 2018-10-23 10:28 RATOS B 30,86 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-06

Substansvärde per 98-07-03 107 kr/aktie