Ratos substansvärde

1998-07-06

Substansvärde per 98-07-03 107 kr/aktie