MENY
Meny
Aktien 2018-05-21 17:29 RATOS B 30,54 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-06

Substansvärde per 98-07-03 107 kr/aktie