MENY
Meny
Aktien 2019-02-21 09:43 RATOS B 19,81 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-13

Substansvärde per 98-07-10 106 kr/aktie