Ratos substansvärde

1998-07-13

Substansvärde per 98-07-10 106 kr/aktie