MENY
Meny
Aktien 2018-02-16 17:29 RATOS B 31,72 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-13

Substansvärde per 98-07-10 106 kr/aktie