Ratos substansvärde - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 17:29 RATOS B 34,68 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-13

Substansvärde per 98-07-10 106 kr/aktie