MENY
Meny
Aktien 2019-01-21 15:43 RATOS B 25,72 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-20

Substansvärde per 98-07-17 108 kr/aktie