Ratos substansvärde - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-15 11:16 RATOS B 33,56 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-20

Substansvärde per 98-07-17 108 kr/aktie