Ratos substansvärde

1998-07-20

Substansvärde per 98-07-17 108 kr/aktie