Ratos substansvärde - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 17:29 RATOS B 34,68 SEK

Ratos substansvärde

1998-11-02

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-10-30 TILL 79 KR PER AKTIE.