Ratos substansvärde - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-20 17:29 RATOS B 31,68 SEK

Ratos substansvärde

1998-06-29

Ratos substansvärde per 1998-06-26: 105 kr/aktie