Ratos substansvärde - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-20 17:29 RATOS B 31,68 SEK

Ratos substansvärde

1998-11-16

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-11-13 TILL 80 KR PER AKTIE.