Ratos substansvärde - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-15 11:16 RATOS B 33,56 SEK

Ratos substansvärde

1998-11-23

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-11-20 TILL 83 KR PER AKTIE.