Ratos aktuella substansvärde:

1998-08-31

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-08-28 TILL
88 1) KR PER AKTIE.

1) Substansvärdet är beräknat med hänsyn till styrelsens förslag om
ett andra inlösenförfarande. Antalet aktier har därmed minskats med
9.027.760 st och uppgår till 81.249.844 st. Inlösenbeloppet är beräknat
till ca 876 Mkr.