Ratos aktuella substansvärde:

1998-09-07

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-09-04 TILL
84 KR PER AKTIE.

Från och med 1997-01-21 annonseras substansvärdet varje tisdag i Svenska Dagbladet och Finanstidningen. Aktuellt substansvärde kommer också att finnas tillgängligt på Ratos Aktieägarservice, telefon 020-370 371, samt på Ratos hemsida på Internet http://www.ratos.se.