RATOS SUBSTANSVÄRDE - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 17:29 RATOS B 34,68 SEK

RATOS SUBSTANSVÄRDE

1998-08-17

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-08-14 TILL 98 KR PER AKTIE.