RATOS SUBSTANSVÄRDE - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-14 10:56 RATOS B 33,60 SEK

RATOS SUBSTANSVÄRDE

1998-10-19

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-10-16 TILL 78 KR PER AKTIE.