RATOS SUBSTANSVÄRDE - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-14 17:29 RATOS B 33,44 SEK

RATOS SUBSTANSVÄRDE

1998-11-09

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-11-06 TILL 80 KR PER AKTIE.