RATOS SUBSTANSVÄRDE - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-16 17:29 RATOS B 33,20 SEK

RATOS SUBSTANSVÄRDE

1998-11-30

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-11-27 TILL 87 KR PER AKTIE.