RATOS AVYTTRAR LOGISTIKRÖRELSE I STORBRITANNIEN

1998-10-30

Avyttring av Inter Forward-enheter avslutad

Ratos har i dag tecknat avtal om att sälja det brittiska dotterbolaget BVS Logistics Ltd till First Line Logistics Ltd.

BVS Logistics var ett bolag inom den tidigare Inter Forward-koncernen. Bolaget lagerhåller, distribuerar och installerar datorer, kopiatorer, vitvaror mm inom Stor-britannien. Omsättningen 1997 var ca 45 MSEK och antalet anställda uppgick till knappt 100. Bolaget visar förlust.

Försäljningen innebär en mindre realisationsförlust för Ratos-koncernen. Ratos substansvärde påverkas endast obetydligt.

Affären innebär att arbetet med att avyttra Inter Forward-enheter nu är avslutat. Ratos har beslutat att kvarstå som ägare till en lönsam flygspeditionsrörelse med ca 200 anställda. Tidigare har meddelats att divisionerna Järnväg och Landsväg och den tyska flygspeditionsrörelsen avyttrats. Försäljningarna har sammanlagt medfört en realisationsvinst för Ratos-koncernen på ca 220 Mkr. Ratos substansvärde har ökat med ungefär motsvarande belopp.