PRESSKOMMUNIKÉ

1998-06-02

Sven Söderberg har beslutat sig för att avgå som ordförande i Ratos men att kvarstå i styrelsen. Sven Söderberg hade för avsikt att avgå av åldersskäl vid nästa bolagsstämma men har för att underlätta rekrytering av ny VD beslutat sig för att redan nu avgå som ordförande.

Till ny ordförande har styrelsen inom sig utsett Olof Stenhammar.

Urban Jansson har som tidigare meddelats beslutat lämna VD-posten i Ratos. Han lämnar samtidigt sin plats i Ratos styrelse men kvarstår som ordförande i styrelserna i Dahl, Esselte, PriFast och Scandic.

Styrelsen startar omedelbart arbetet med att rekrytera ny VD.

Som tillförordnad VD i Ratos har styrelsen utsett Thomas Mossberg, f n vice VD. Till ny vice VD har utsetts Olle Isberg.

Ratos styrelse består av Lars Bern, Peggy Bruzelius, Harry Faulkner, Göran Grosskopf, Mikael Lilius, Olof Stenhammar, Lars Söderberg och Sven Söderberg.

Ratos nuvarande strategi och inriktning ligger fast. Inlösenprogrammet kvarstår oförändrat i enlighet med styrelsens tidigare beslut.

Stockholm som ovan
STYRELSEN
För vidare information efter kl 15.00, vänligen kontakta Olof Stenhammar,
tfn 08-700 17 00 eller 070-552 52 10.