PRESSKOMMUNIKÉ 1998-06-02

1998-06-02

Som meddelats i särskild kommuniké verkar fr o m idag Thomas Mossberg som t f VD och Olle Isberg som vice VD i Förvaltnings AB Ratos.

Thomas Mossberg kommer att ha fortsatt ansvar för Ratos investering i Dahl och Scandic Hotels samt investor relations. Olle Isberg har fortsatt ansvar för Ratos investering i Esselte och PriFast och för Ratos kapitalförvaltning.

För ytterligare information:
Thomas Mossberg, 08-700 17 00
Olle Isberg, 08-700 17 00