Flaggningsmeddelande

1998-05-07

 

 

 
Förvaltnings AB Ratos (publ) har den 6 maj 1998 köpt 2.235.800 aktier i PriFast AB (publ). Ratos äger därefter 9.334.452 aktier i PriFast, vilket motsvarar 46,6% av kapital och röster.

För ytterligare information:

Direktör Olle Isberg,
Ratos, tfn. 08-700 17 00