DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

1998-10-29

Ratos-aktiens totalavkastning för perioden 1%. Findatas avkastningsindex -2%.

Ratos-aktiens totalavkastning till 1998-10-28 3%. Findatas avkastningsindex -1%.

Substansvärdet minskade under perioden med 4%. Substansvärde 1998-09-30 77 kr/aktie.

Substansvärde 1998-10-28 77 kr/aktie (-4%).

Arne Karlsson utsedd till ny VD per 1999-01-01.

Inlösen av var tionde aktie för 97 kr per aktie pågår.

Avyttring av Inter Forwards divisioner Järnväg ochLandsvägs-transporter samt delar av Flyg/Sjö, total realisationsvinst ca 230 Mkr.Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk