DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 1998

1998-04-24

* Ratos-aktiens totalavkastning 21%. Findatas avkastningsindex 19%.

* Ratos-aktiens totalavkastning till 1998-04-23 24%. Findatas avkastningsindex 22%.

* Substansvärdet ökade under perioden med 22% till 104 kr/aktie.

* Substansvärde 1998-04-23 105 kr/aktie (+26%).

* Avyttring av Inter Forwards divisioner Järnväg och Landsvägstransporter, total realisationsvinst ca 250 Mkr.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från

http://www.huginonline.se/RATO/DR/rato98k1_se.pdf