DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1998

1998-08-06

* Ratos-aktiens totalavkastning 20%. Findatas avkastningsindex 28%.

* Ratos-aktiens totalavkastning till 1998-08-0523%. Findatas avkastningsindex 24%.

* Substansvärdet ökade under perioden med 26% till 104 kr/aktie.

* Substansvärde 1998-08-05 103 kr/aktie +24%).

* Vid månadsskiftet maj/juni lämnade Urban Jansson VD-posten och Olof Stenhammar tillträdde som ny styrelseordförande.

* Avyttring av Inter Forwards divisioner Järnväg och Landsvägstransporter samt delar av Flyg/Sjö, total realisationsvinst ca 230 Mkr.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från

http://www.huginonline.se/RATO/DR/rato98k2_se.pdf