BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

1998-02-18

* Ratos-aktiens totalavkastning 30%
Findatas avkastningsindex 28%

* Substansvärdet, inklusive lämnad utdelning, ökade
under 1997 med 18% till 85 kr/aktie,
92 kr/aktie 1998-02-16

* Föreslagen utdelning 3,00 (2,50) kr/aktie

Hela bokslutskommunikén inklusive tabeller kan laddas ned från
http://www.huginonline.com/se/RATO/DR/rato97k4.pdf