ARNE KARLSSON BLIR NY VD I RATOS

1998-09-15

Till ny VD i Förvaltnings AB Ratos har utsetts Arne Karlsson. Arne Karlsson är 40 år och för närvarande chefsanalytiker i Atle-koncernen och VD i affärsområde Atle Mergers & Acquisitions. Tidigare har Arne Karlsson arbetat i Olle Hartwig AB-koncernen, Aktiv Placering inom S-E-Banken och på Handelshögskolan i Stockholm. Arne Karlsson beräknas tillträda VD-posten i Ratos vid årsskiftet. Thomas Mossberg fortsätter att vara tf VD i Ratos fram till denna tidpunkt.

- Vi har gått igenom marknaden på ett systematiskt sätt och jag kan med stor glädje konstatera att vi fått den bästa kandidaten. Vi har valt Arne Karlsson för vi tror att han har den bakgrund och de kvalifikationer som behövs för att fortsätta att utveckla Ratos enligt den framgångsrika strategi, fokuserad på aktieägarvärde, som också fortsättningsvis gäller, säger Ratos styrelseordförande Olof Stenhammar.

- Ratos har de senaste åren utvecklats på ett utomordentligt framgångsrikt sätt och jag är stolt över att nu få möjlighet att tillsammans med den övriga ledningen vara med och skapa ytterligare värden för Ratos aktieägare i framtiden. Att bli VD i ett bolag som redan utsetts till årets börsbolag och dessutom fått utmärkelse för att värna mest om sina aktieägare är naturligtvis en stor utmaning som jag ser fram emot att ta mig an, säger Ratos tillträdande VD Arne Karlsson.

För ytterligare information:
Olof Stenhammar, telefon 08-700 17 00
Arne Karlsson, telefon 08-700 17 00 eller 010-226 21 96