99,2 PROCENT ANSLUTNING TILL AKTIEINLÖSEN I RATOS

1998-11-17

Anmälningsperioden för aktieägare som önskade acceptera erbjudandet att inlösa var tionde aktie till 97 kronor avslutades den 11 november 1998. Enligt den slutliga sammanräkningen har 85.933 aktier av serie A och 8.871.245 aktier av serie B anmälts för inlösen, totalt således 8.957.178 aktier. Detta motsvarar 99,2 procent av maximalt antal dvs 9,9 procent av totalt antal aktier i Ratos. Utbetalning beräknas ske genom VPC:s försorg omkring den 2 december 1998.