Senaste avstämningensperiodens slut - Ingen inlösen

1997-09-04

• Avstämningskursen uppgick till 71,87 kr och genomsnittligt substansvärde till 89 kr.
• Beräknad substansrabatt uppgick till 19 procent, vilket underskrider gräns om 20 procent som utlöser inlösenförfarande.
• Ny avstämning mellan börskurs och substansvärde i samband med delårsrapport den 30 oktober.

Den av Stockholms Fondbörs beräknade genomsnittliga aktiekursen för Ratos B-aktie uppgick under avstämningsperioden följande den senaste delårsrapporten, 14 augusti 1997 t o m 3 september 1997, till 71,87 kr. Det genomsnittliga substansvärdet under perioden uppgick till 89 kr. Detta innebär en genomsnittlig substansrabatt om 19 procent vilket underskrider den gräns om 20 procent som Ratos styrelse uppsatt som gräns för att utlösa ett inlösenförfarande. Därför kommer Ratos styrelse inte att vid detta tillfälle framlägga ett förslag om inlösen.

Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av egna aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan ske vid upp till tre tillfällen om totalt högst 27 procent av bolagets aktier. Det första inlösenförfarandet, av tre möjliga, slutfördes i augusti 1997. Inlösen genomförs om substansrabatten överstiger 20% (denna gräns kan komma att ändras, dock endast nedåt). Avstämning börskurs/substansvärde sker kvartalsvis. Om de tre av styrelsen beslutade inlösenförfarandena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen/-återköpsförfarande per år därefter genomförs om substansrabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också.

Inlösenprogrammet syftar till att vara värdeskapande och risksänkande för Ratos aktieägare. De positiva effekterna är bl a minskande substansrabatt, inlösen av aktier till substansvärde (rabatten "delas ut"), kursrisken och den potentiella variationen i aktieägarnas avkastning minskar.

Nästa avstämning, vilken kan resultera i att ett andra inlösenförfarande påbörjas, sker i samband med att Ratos den 30 oktober 1997 publicerar delårsrapport avseende perioden januari-september.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson,
telefon 08-700 17 00

Direktör Olle Isberg,
telefon 08-700 17 00