Ratos flyttar till O-listan

1997-06-25

Ratos har beslutat att flytta sin börsnotering från A-listan till O-listan

Styrelsen i investmentbolaget Ratos har beslutat att ansöka om flyttning av Ratos notering från Stockholmsbörsens A-lista till O-listan. Åtgärden sker speciellt med hänsyn till förmögenhetsskattesituationen för den stora andel privatpersoner som är aktieägare i Ratos.

- Eftersom vi under det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att Ratos-aktien ska vara ett attraktivt sparalternativ speciellt för mindre och medelstora investerare, känns åtgärden naturlig. En förflyttning till O-listan förbättrar situationen för många av våra aktieägare. Vi kommer givetvis också i fortsättningen att hålla samma höga standard på informationen till aktiemarknaden som tidigare, säger Ratos VD Urban Jansson.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson,
telefon 08-700 17 00