Ratos bolagsstämma 1997

1997-04-15

Vid Ratos bolagsstämma på tisdagen fastställdes utdelningen till 10:00 kronor per aktie. Det är i linje med utdelningspolitiken och innebär en höjning med 67 procent jämfört med föregående år. Mikael Lilius invaldes som ny styrelsemedlem. Ulf Laurin hade avböjt omval. Revisorerna omvaldes. Styrelsens förslag till split och inlösen av aktier godkändes av stämman.

Ratos styrelse består av Sven Söderberg (ordförande), Erik Söderberg (vice ordförande), Lars Bern, Harry Faulkner, Göran Grosskopf, Urban Jansson (VD), Mikael Lilius, Olof Stenhammar och Jan Söderberg.

Revisorer är Hans Karlsson och Gunnar Widhagen. Revisorssuppleanter är Roland Nilsson och Torbjörn Hanson.

Vid stämman beslutades också, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen §§ 5 och 6 innebärande att en aktieuppdelning (split) på 4:1 genomförs samt om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av 5.742 aktier av serie A och 2.467.351 aktier av serie B, motsvarande 22.968 respektive 9.869.404 aktier efter genomförd split.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson,
telefon 08-700 17 00