Flaggningsmeddelande

1997-03-26

I samband med utförsäljningen och börsintroduktionen av Sardus AB har Förvaltnings AB Ratos (publ) per den 25 mars 1997 förvärvat 500.000 aktier. Aktieinnehavet motsvarar 5% av röster och kapital i Sardus.

För ytterligare information:

Direktör Olle Isberg, Ratos,
tfn. 08-700 17 00