Scandic Hotels AB (publ) Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

1996-12-19

Får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada eller Japan

Enskilda Securities och Dresdner Kleinwort Benson, de gemensamt ledande emissionsbankerna, har till fullo utnyttjat den övertilldelningsoption om 1.500.000 aktier som utställts av Förvaltnings AB Ratos (publ) i samband med börsnoteringen av Scandic på Stockholms Fondbörs A-lista. Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen omfattar utförsäljningen totalt 12.070.000 aktier, vardera med ett nominellt värde om 6,00 kronor. Ratos äger efter utförsäljningen 4.930.000 aktier, motsvarande 29 procent av aktiekapitalet i Scandic.

Stabiliseringsperioden i utförsäljningen av Scandic, enligt ovan, har därmed avslutats.

För ytterligare information:

Enskilda Securities +44 171 246 4000
David Glasspool
Bo Zethraeus

Dresdner Kleinwort Benson +44 171 623 8000
Jakob Kinde
Nigel Binks

Ratos 08-700 1700
Urban Jansson
Thomas Mossberg