HENT

Presentation av HENTs vd Jan Jahren och Ratos Director Mårten Bernow på Ratos Kapitalmarknadsdag 2018. Presentationerna hölls på engelska.