The way forward

Presentation av Ratos vd Magnus Agervald på Ratos Kapitalmarknadsdag 2017. Presentationen hölls på engelska.