Sector focused deal origination

Presentationer av Ratos Senior Investment Director Mikael Norlander, Senior Investment Director Lars Johansson och Investment Director Robin Molvin på Ratos Kapitalmarknadsdag 2017. Presentationerna hölls på engelska.