Ratos - owning and developing Nordic companies

Presentation av Ratos VD Susanna Campbell på Ratos Kapitalmarknadsdag 2015. Presentationen hölls på engelska.