Ratos - back to normal

Presentation av Ratos VD Susanna Campbell på Ratos Kapitalmarknadsdag 2014. Presentationen hölls på engelska.