Nebula

Presentation av Ratos Investment Director Per Frankling på Ratos Kapitalmarknadsdag 2014. Presentationen hölls på engelska.