HENT

Presentation av Ratos Investment Director Henrik Blomé på Ratos Kapitalmarknadsdag 2014. Presentationen hölls på engelska.