Ratos and value creation in challenging times

Presentation av Ratos VD Susanna Campbell på Ratos Kapitalmarknadsdag 2013. Presentationen hölls på engelska.