GS-Hydro

Presentation av GS-Hydros VD Pekka Frantti på Ratos Kapitalmarknadsdag 2013. Presentationen hölls på engelska.