Aibel

Presentation av Henrik Joelsson, Investment Director Ratos, på Ratos Kapitalmarknadsdag 2013. Presentationen hölls på engelska.