MENY
Meny
Aktien 2018-12-17 16:32 RATOS B 24,16 SEK

Jonas Wiström


Wiström Jonas

VD


VD och oberoende styrelseledamot sedan december 2017.

Civilingenjör. Född 1960, svensk.

Vice ordförande i Business Sweden,Teknikföretagen och IVAs näringslivsråd.

Aktier i Ratos (eget): 80 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 100 000
Konvertibler i Ratos: 100 000
Optioner utställda av Ratos huvudägare i Ratos: 260 000