MENY

Jonas Wiström


Wiström Jonas

Ledamot, VD & koncernchef


Styrelseledamot sedan 2016. Styrelsens ordförande april 2016 - december 2017. VD och koncernchef sedan december 2017.

Civilingenjör. Född 1960, svensk.

Vice ordförande i Business Sweden.

Tidigare VD och koncernchef ÅF, VD och koncernchef Prevas, VD norra Europa Silicon Graphics samt befattningar inom Philips, Saab-Scania och Sun Microsystems.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktier i Ratos (eget): 190 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 200 000
Konvertibler i Ratos: 400 000
Optioner utställda av Ratos huvudägare i Ratos: 260 000