MENY

Per-Olof Söderberg


Söderberg Per-Olof

Ordförande


Styrelseledamot sedan 2000 och styrelseordförande sedan december 2017.

Civilekonom Handelshögskolan. MBA Insead. Född 1955, svensk.

Styrelseordförande och medgrundare i Söderberg & Partners AB. Styrelseledamot och medgrundare i SOBRO AB. Styrelseordförande och grundare i föreningen Inkludera. Vice ordförande i Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare koncernchef på Dahl.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget och närståendes): 16 684 396 A-aktier, 1 845 135 B-aktier