Per-Olof Söderberg


Söderberg Per-Olof

Ordförande


Beroende (av större aktieägare) styrelseordförande sedan december 2017.

Civilekonom HHS. MBA Insead. Född 1955, svensk.

Styrelseordförande i Söderberg & Partners, Stockholms Stadsmission och Inkludera Invest. Vice ordförande i Stockholms Handelskammare och i Handelshögskolan i Stockholm med flera.

Aktier i Ratos (eget och närståendes): 16 634 396 A-aktier, 250 000 B-aktier