Ulla Litzén


Litzén Ulla


Oberoende styrelseledamot sedan 2016.

Civilekonom och MBA. Född 1956, svensk.

Styrelseledamot i Electrolux, Epiroc, Husqvarna och NCC.

Tidigare VD för W Capital Management AB (helägt av Wallenbergstiftelserna). Ledande befattningar och medlem av ledningsgruppen i Investor AB.

Aktier i Ratos (eget): 20 000 B-aktier
Optioner utställda av Ratos huvudägare i Ratos: 85 000