MENY
Meny
Aktien 2019-02-15 17:29 RATOS B 19,87 SEK

Jan Söderberg


Söderberg Jan

Vice ordförande


Beroende (av större aktieägare) vice styrelseordförande sedan december  2017.

Civilekonom. Född 1956, svensk.

Styrelseordförande i Söderbergföretagen. Styrelseledamot i Blinkfyrar, Elisolation, Henjo Plåtteknik, NPG, ProVia, SEAB och Min stora Dag. Medlem av rådgivande kommittén i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

Aktier i Ratos (eget och närståendes): 14 975 580  A-aktier, 2 897 800 B-aktier