MENY

Jan Söderberg


Söderberg Jan

Vice ordförande


Styrelseledamot sedan 2000 och vice styrelseordförande sedan december  2017.

Civilekonom. Född 1956, svensk.

Grundare och styrelseordförande i Söderbergföretagen. Styrelseledamot i Blinkfyrar, Constant Clean, Elisolation, Nordic Plastics Group, Motala Intressenter och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande kommittén i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Stiftelsen Min stora Dag.

Tidigare befattningar inkluderar VD och koncernchef för Bröderna Edstrand samt ledande befattningar i Dahl Invest AB, Fosselius & Alpen och Esselte.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktier i Ratos (eget och närståendes): 14 517 996  A-aktier, 4 073 000 B-aktier