Jan Söderberg


Söderberg Jan

Vice ordförande


Beroende (av större aktieägare) vice styrelseordförande sedan december  2017.

Civilekonom. Född 1956, svensk.

Styrelseordförande i Söderbergföretagen. Styrelseledamot i Blinkfyrar, Constant Clean, Elisolation, Nordic Plastics Group, Min stora Dag, Motala Intressenter och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande kommittén i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

Aktier i Ratos (eget och närståendes): 14 975 580  A-aktier, 3 297 800 B-aktier