MENY
Meny
Aktien 2017-12-08 17:29 RATOS B 36,86 SEK

Extra bolagsstämma 25 april 2013

Ratos avhöll en extra bolagsstämma i huvudkontorets lokaler på Drottninggatan 2 den 25 april.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget BTJ Group AB till Per Samuelson, styrelseordförande i BTJ Group, eller till ett av Per Samuelson kontrollerat förvärvsbolag. Överlåtelsen kommer att slutföras under andra kvartalet 2013 och ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos.