MENY
Meny
Aktien 2020-07-14 11:58 RATOS B 26,98 SEK

Extra bolagsstämma den 6 oktober 2010

Ratos avhöll extra bolagsstämma den 6 oktober 2010 i Norra Latin, Stockholm.

Stämman beslutade i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget gällande överlåtelse av högst 3 000 stamaktier, motsvarande högst 2% av antalet aktier och andelen röster, i dotterbolaget HL Förvaltning i Stockholm AB till anställda m fl i HL Display-koncernen.

Stämman beslutade även i enlighet med förslaget gällande överlåtelse av högst
2 825 000 aktier, motsvarande högst 1,6% av antalet aktier och andelen röster, i dotterbolaget Stofa Holding ApS till anställda m fl i Stofa Holding-koncernen.