Delårsrapport januari-juni 2020

2020-07-17

Rapporten publiceras kl 07.00.

Klockan 09.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 50 strax före klockan 09.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

[Error: Unable to find the property named 'SecondaryContentBlockArea'.]