Delårsrapport januari-juni 2018 - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-16 17:29 RATOS B 33,20 SEK

Delårsrapport januari-juni 2018

2018-08-17

Delårsrapport januari-juni 2018 publiceras 17 augusti 2018 kl 08.00.

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 69 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.