Kalendarium

Datum Händelse

Årsredovisning 2018

Ratos årsredovisning 2018 offentliggörs vecka 14, 2019.

Delårsrapport januari-mars 2019

Årsstämma 2019

Ratos årstämma 2019 kommer att avhållas den 8 maj 2019 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-september 2019