Kalendarium

Datum Händelse

Delårsrapport januari-mars 2019

Årsstämma 2019

Ratos årstämma 2019 kommer att avhållas den 8 maj 2019 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-september 2019