Kalendarium

Datum Händelse

Bokslutskommuniké 2019

Årsredovisning 2019

Ratos årsredovisning 2019 offentliggörs vecka 10, 2020.

Årsstämma 2020

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 1 april 2020 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

Delårsrapport januari-mars 2020

Delårsrapport januari-juni 2020

Delårsrapport januari-september 2020